Agregaty S.A., ul. Święciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Święciechowa, Poland, VAT ID PL6972084720

Agregaty S.A. z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Święciechowskiej 36, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701350. Wysokość kapitału zakładowego 549 tys.zł.

Informujemy, iż Spółka Agregaty S.A. przetwarza Państwa dane osobowe. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych danych znajdują się na stronie internetowej Spółki www.agregaty.pl , w zakładce RODO.


 

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI
Wezwanie Akcjonariuszy z dnia 30 września 2020r. do złożenia dokumentów akcji
Wezwanie Akcjonariuszy z dnia 22 pażdziernika 2020r. do złożenia dokumentów akcji
Wezwanie Akcjonariuszy z dnia 3 grudnia 2020r. do złożenia dokumentów akcji
Wezwanie Akcjonariuszy z dnia 15 stycznia 2021r. do złożenia dokumentów akcji