RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie RODO”) chcielibyśmy poinformować Państwa, iż dane osobowe powierzone nam są chronione zgodnie z treścią rozporządzenia RODO.

W naszym przedsiębiorstwie traktujemy prywatność naszych klientów w bardzo poważny sposób, szanując i stojąc na straży praw i wolności naszych kontrahentów.

Ciężko pracujemy nad tym, aby poprzez jak najlepsze wykonywanie pracy działać każdego dnia coraz efektywniej, w jak najlepszy sposób dbając o interesy naszych klientów. Dbanie i troska o dane osobowe, które pozyskaliśmy od naszych kontrahentów, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem, jest absolutnie kluczowym aspektem naszej pracy. Prywatność naszych klientów jest traktowana przez nas w absolutnie priorytetowy sposób.

Chcemy zapewnić, iż Państwa dane osobowe, które zostały nam powierzone, znajdują się w dobrych rękach i są bezpieczne.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod numerem tel.: 65 534 92 82, adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem RODO warunkiem przesyłania przez nas do Państwa jakichkolwiek ofert, informacji, itp. jest udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

W celu ułatwienia współpracy poniżej przedstawiamy wzory zgód. Ich podpisanie umożliwia nam kontakt z Państwem w celu przedstawienia w przyszłości ofert. W celu udzielenia zgody prosimy o przesłanie podpisanych zgód na adres:

 • AGREGATY S.A., ul. Święciechowska 36, Wilkowice,64-115 Święciechowa

lub

 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Wzory zgód:

 


Informujemy, iż w każdym czasie mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto posiadacie Państwo prawo do cofnięcia udzielonych uprzednio zgód. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie udzielonej wcześniej zgody.


W celu ułatwienia wykonania powyższego prawa poniżej przedstawiamy niezbędne wzory:


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW
 

W związku z uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) niniejszym informujemy, że jako Administrator danych osobowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. dane osobowe osób, które udzieliły nam zgodę na przetwarzanie danych,
 2. dane osobowenaszych Klientów i Kontrahentów, z którymi łączą nas umowy,
 3. dane osobowe pracowników i przedstawicieli naszych Klientów i Kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się w ramach wykonywania łączących nas umów.

Administratorem danych, o których mowa powyżej jest: AGREGATY S.A. z siedzibą w Wilkowicach, ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701350, NIP: 6972084720, kapitał zakładowy spółki: 549.000,00 zł, w całości opłacony.

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

 1. w zakresie danych osobowych osób, które udzieliły nam zgodę na przetwarzanie danych- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia RODO,
 2. w zakresie danych osobowychnaszych Klientów i Kontrahentów, z którymi łączą nas umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z łączącej nas umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi,
 3. w zakresie danych osobowych pracowników i przedstawicieli naszych Klientów i Kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się w ramach wykonywania łączących nas umów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO w związku z motywem (47) rozporządzenia RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes  Klienta/Kontrahenta rozumiany jako świadczenie usług w ramach umowy zawartej z Klientem/Kontrahentem.

Dodatkowo wskazujemy, iż Spółka AGREGATY S.A. przetwarza również niektóre dane osobowe jako procesor. Dotyczy to sytuacji, gdy Spółka Agregaty S.A. nie działa na własną rzecz, lecz na rzecz podmiotów trzecich, tj. zakresie w jakim AGREGATY S.A. z siedzibą w Wilkowicach jest podwykonawcą producentów, świadcząc w szczególności różnego rodzaju usługi, w tym usługi gwarancyjne i serwisowe w imieniu producentów. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. np. następującym kategoriom podmiotów:

 • kancelaria prawna obsługująca spółkę,
 • notariusz,
 • biuro finansowo-księgowe obsługujące spółkę,
 • dostawcy rozwiązań informatycznych.

Nie przekazujemy Pana/i danych poza teren Polski.

Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. W przypadku danych powierzonych na podstawie udzielonej zgody – przetwarzane one będą do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji ww. celów.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod numerem                                         

 tel.: 65 534 92 82, adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.